Home
Sponsored By:   Rita's Ice
/Registration/FamilyAccounts.asp?org=SHELTONYOUTHLACROSSE.COM
 
 
My my My my
 
 
 
 
 
 
 Thu 05/14/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Shelton, Gracie Field 6:30p 7:45p  >Boys> Senior Game Pomperaug Boys 7/8 Black   KK 
Stratford, Wooster Middle School 6:00p 7:30p  >Girls> Stratford Girls Junior 5/6 Blue Game Girls Juniors   JK 
 Fri 05/15/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Shelton, Gracie Field 5:30p 6:45p  >Boys> Junior Game Stratford Boys 5/6   JK 
6:45p 8:00p  >Boys> Senior Game Stratford Boys 7/8   JK 
Shelton, Perry Hill School 7v7 6:00p 7:00p  >Boys> Lightning Game Stratford Boys Lightning 3/4   JK 
Stratford, Wooster Middle School 6:00p 7:30p  >Girls> Stratford Girls 14U Blue Game Girls Senior   JK 
 Sun 05/17/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Hamden, Hamden HS 8:30a 9:30a  >Boys> Hamden Boys 3/4 Game Lightning   KK